Drobečková navigace

Základní škola > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025


Milí rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne osobně dne 2.5. 2024 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 v MŠ Weberova ve třídě Žirafek.

Pokud se nebudete moci dostavit, přihlášku je možné zaslat poštou s datumem podání 2.5. 2024 nebo také datovou schránkou s datumem odeslání 2.5. 2024. Upřednostňujeme však OSOBNÍ PODÁNÍ.

Žádost o přijetí si vygenerujte a elektronicky vyplňte na webových stránkách: https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ , které budou spuštěny od 10.4. 2024.
Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré požadované údaje (kód pojišťovny, rodné číslo atd.).

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Weberova:

  • řádně vyplněná přihláška - data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky – 2.5. 2024
  • potvrzení od lékaře, které je součástí přihlášky (originál nebo ověřená kopie)
  • potvrzení o trvalém bydlišti dítěte na území MČ Prahy 5 – výpis z evidence obyvatel, případně OP dítěte
  • rodný list dítěte
  • kartičku pojištění dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • cizinci s sebou přinesou povolení pobytu dítěte, dále ideálně rodný list dítěte, případně pas dítěte s vízem, příp. doklad o trvalém bydlišti v ČR

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ, a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na: pátek 10. května 2024 po předchozí emailové domluvě: kopacikova@zsweberova.cz.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ nejpozději do 2.6. 2024.

Zápis je určen i pro děti dle zákona LEX Ukrajina.

Kritéria k zápisu do MŠ: Kritéria pro přijímání MŠ.doc

Den otevřených dveří MŠ: https://www.zsweberova.cz/den-otevrenych-dveri

Těšíme se Vás. :-)