Drobečková navigace

Základní škola > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si můžete naší mateřskou školu prohlédnout alespoň virtuálně :) 

 

I. část zápisu: Bude probíhat od 1. 4. do 3.5. 2022 elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ kde také naleznete kritéria pro zápis.

 

NEZAPOMEŇTE si vygenerovat žádost na https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ vytisknout a nechat potvrdit lékařem. Bez vytištěné a potvrzené přihlášky se NEBUDETE moci účastnit zápisu do MŠ Weberova! Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré požadované údaje (kód pojišťovny, RČ atd.), předejdeme tak společně dalším zbytečným nedorozuměním a doplňování.

 

II. část zápisu: Příjem vyplněných žádostí 2. a 3. května 2022

 

Sběr vyplněných žádostí bude probíhat osobní formou v MŠ v následujících termínech:

2. května 2022: od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00

3. května 2022: od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Prosíme využijte rezervační systém v aplikaci.

V případě mimořádných opatření zavedených z důvodů epidemie Covid-19 bude zápis do MŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně:

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, kopii rodného listu a průkazu zdravotního pojištění dítěte.

V případě mimořádných opatření zavedených z důvodů epidemie Covid-19 doručení žádosti proveďte jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy: wy4umrz

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

3. poštou


Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Weberova:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 02.05.03. 05. 2022

-          potvrzení od lékaře na dokumentu, který je součástí přihlášky

-          potvrzení o trvalém pobytu dítěte - výpis z registru obyvatel/kopie občanského průkazu dítěte

-          rodný list dítěte a kartička pojišťovny - kopie/scan


Koncem měsíce května budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (kopacikova@zsweberova.cz)- nejpozději do 10. 05. 2022.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 02. 06. 2022.


Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 •  umět si říct co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 •  spolupracovat při oblékání a svlékání
 •  nenosí pleny /ani při odpočinku/
 •  obouvat a vyzouvat obuv
 •  dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 •  pít z hrnku - skleničky
 •  samostatně používat toaletu
 •  umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 •  ujít kratší vzdálenost

Těšíme se na další školní rok s Vámi a Vašimi dětmi :)

Tento zápis se nevztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ně bude dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stanoven „zvláštní zápis“, a to dne 13.6. 2022 v době od 13:00 do 15:00.