Drobečková navigace

Základní škola > O škole > Vedení, učitelé a správa školy

Vedení, učitelé a správa školy

Ředitelství školy

Funkce Jméno Telefon e-mail
Ředitel školy Mgr. Čermák Karel  257 211 335 reditel@zsweberova.cz
Zástupkyně ředitele
(1. st. ZŠ, ŠD)
Mgr. et MgA. Šindlářová Romana  257 181 832 sindlarova@zsweberova.cz
Zástupce ředitele
(2. st. ZŠ, MŠ)
Mgr. Večerka Petr  257 211 334 vecerka@zsweberova.cz
Zástupkyně ředitele
(věci ekonomické a správní)
Jenšovská Šárka  257 181 830 jensovska@zsweberova.cz

Učitelé - 1. stupeň

Vyučující TU Telefon e-mail
PaedDr. Gabrišková Alexandra 1.A   gabriskova@zsweberova.cz
Mgr. Minaříková Petra 1.B   minarikova@zsweberova.cz
Mgr. Zárybnická Anna 1.C   zarybnicka@zsweberova.cz
Mgr. Kosařová Martina 2.A - kosarova@zsweberova.cz
Mgr. Nosková Blanka 2.B - noskova@zsweberova.cz
Vokáčová Julie 2.C - vokacova@zsweberova.cz
Bc. et Bc. Kopeček Michal 3.A - kopecek@zsweberova.cz
Mgr. et Mgr. Šmídová Eva 3.B/VP - smidova@zsweberova.cz
Mgr. Kopsová Světlana 3.C - kopsova@zsweberova.cz
Bc. Trojovská Zuzana, DiS 4.A - trojovska@zsweberova.cz
Mgr. Kabourková Markéta 4.B - kabourkova@zsweberova.cz
Mgr. Krmníčková Vítězslava 4.C - krmnickova@zsweberova.cz
Výborná Kristina 5.A - vyborna.kr@zsweberova.cz
Mgr. Tošovská Alena 5.B - tosovska@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Učitelé - 2. stupeň

Vyučující TU Telefon e-mail
Mgr. et MgA.Škrétová Kateřina 6.A   skretova@zsweberova.cz
Mgr. Fikarová Stephanie 6.B   fikarova@zsweberova.cz
Bc. Kružík Josef 6.C   kruzik@zsweberova.cz
Bc. Kolář Dan 6.D   kolar@zsweberova.cz
Mgr. Sommerová Markéta 7.A - sommerova@zsweberova.cz
Mgr. Jelínková Radmila 7.B - jelinkova@zsweberova.cz
Mgr. Simandl Radek 7.C - simandl@zsweberova.cz
Mgr. Petrus Lukáš 7.D - petrus@zsweberova.cz
Mgr. Simandlová Pavlína 8.A - simandlova@zsweberova.cz
Mgr. Fidlerová Marie 8.B - fidlerova@zsweberova.cz
Bc. Šinorová Anna 8.C - sinorova@zsweberova.cz
Mgr. Myšáková Jana 9.A - mysakova@zsweberova.cz
Mgr. Dvořáková Marie 9.B - dvorakova.marie@zsweberova.cz
Mgr. Kyška Jan 9.C - kyska@zsweberova.cz
    -  
NETŘÍDNÍ UČITELÉ - - -
Critchlow Andrew Thomas      critchlow@zsweberova.cz
Mgr. Čermák Karel      reditel@zsweberova.cz
Ing. Černá Alena - - cerna@zsweberova.cz
Mgr. Friedrichová Sylva - - friedrichova@zsweberova.cz
PaedDr. Fucimanová Šárka - - fucimanova@zsweberova.cz
Mgr. Holubová Jaroslava - - holubova@zsweberova.cz
Mgr. Horáková Dana - - horakova@zsweberova.cz
MgA. Kafková Martina - - kafkova.ma@zsweberova.cz
Mgr. Knapová Ludmila   - knapova@zsweberova.cz
Mgr. Kramárová Beáta VP - kramarova.b@zsweberova.cz
Krupičková Renata - - krupickova@zsweberova.czIng
Ing. Landová Erna     landova@zsweberova.cz
Pecharová Libuše     pecharova@zsweberova.cz
Mgr. Rybáčková Brankica - - rybackova@zsweberova.cz
Šaněk Michal - - sanek@zsweberova.cz
Mgr. et MgA. Šindlářová Romana     sindlarova@zsweberova.cz
Mgr. Večerka Petr      vecerka@zsweberova.cz
Mgr. Jan Zemen     zemen@zsweberova.cz

Poradenské služby

Funkce Jméno Telefon e-mail
Výchovná poradkyně
pro 1. stupeň
pro 2. stupeň

Mgr., Mgr. Šmídová Eva
Mgr. Kramárová Beáta 
   
smidova@zsweberova.cz
kramarova.b@zsweberova.cz
Poradenský psycholog Mgr. Kosinková Pavla 251 611 803
735 083 079
oppp5@volny.cz
Primární prevence Mgr. Zemen Jan - zemen@zsweberova.cz
Speciální pedagog Mgr. Minaříková Petra - minarikova@zsweberova.cz
Dopravní výchova Výborná Kristina - vyborna.kr@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Beran Miloš - beran@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Junková Petra - junkova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Slováková Tereza - slovakova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Valterová Jana - valterova@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Správa školy

Funkce Jméno Telefon e-mail
Školník Pešan Daniel 774 391 440 skolnik@zsweberova.cz
Vedoucí školní jídelny Zoulíková Hana 257 210 686 jidelna@zsweberova.cz
Správce ICT Hodač Josef 257 181 830 administrator@zsweberova.cz
Správa sportovního areálu Habeš Michal 734 366 666 hammer-services@email.cz

Školní družina

Číslo Oddělení Vedoucí email telefon
1. Draci Šaněk Michal sanek@zsweberova.cz 257 181 846
2. Sovičky Kubíková Martina kubikova@zsweberova.cz 257 181 843
3. Opičáci Pecharová Libuše pecharova@zsweberova.cz 257 181 842
4. Koťata Bělohradská Darina belohradska@zsweberova.cz 257 181 848
5. Lenochodi Kabourková Markéta kabourkova@zsweberova.cz 257 181 840
6. Včelky Fejtová Jana  fejtova@zsweberova.cz 257 181 849
7. Myšáci Kramářová Veronika kramarova@zsweberova.cz 257 181 844
8. Chobotnice  Pecharová Barbora  pecharovab@zsweberova.cz 257 181 841
9. Medvědi Šaňková Michaela sankova@zsweberova.cz 257 181 845