Drobečková navigace

Základní škola > O škole > Informace o výuce

Výuka a vybavenost školy, výuka plavání

Naše žáky rozvíjíme v širokém spektru schopností a dovedností. Perfektní vybavenost učeben moderními technologiemi a odborné znalosti pedagogů připravují žáky pro plnohodnotný život ve 21. století, laboratoře a dílny vedou žáky ke zručnosti a vědě, stále rozšiřujeme školní knihovnu pro zvyšování gramotnosti žáků. Na krásném sportovišti a v plaveckém bazénu rozvíjíme pohybové schopnosti žáků.

Vybavenost školy:

plavecký bazén 25m, 2 pracovny ICT, jazykové učebny, odborné pracovny Hv, Ch, Př, Fy, cvičná kuchyně, keramická dílna, školní jídelna, školní družina, sportovní areál, zahradní učebna, žákovská knihovna. V budově školy je zubní lékařka.

Výuka jazyků:

I. stupeň, 1.- 5. ročník anglický jazyk
II. stupeň, 6. – 9. ročník anglický jazyk, 7. - 9. ročník francouzský jazyk a německý jazyk

Výuka plavání:

probíhá ve všech ročnících obou stupňů ZŠ jako rozšiřující hodina tělesné výchovy

Spolupráce s rodiči:

Pravidelné třídní schůzky, schůzky s Unií rodičů, individuální konzultační hodiny, dny otevřených dveří, zasedání Školské rady

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve škole probíhá se žáky speciální pedagogická intervence.

Výroční zpráva

Výroční zprávu školy naleznete v sekci Ke stažení

Naplněnost školy:

29 tříd ZŠ - 700 žáků, 3 třídy MŠ - 80 dětí, 9 oddělení ŠD - 300 žáků