Drobečková navigace

Základní škola > O škole > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 22 Praha 5

3. Organizační struktura

*odkaz na stránku Organizační struktura*

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Weberova 1/1090, Košíře, 150 00 Praha 5

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Weberova 1/1090, Košíře, 150 00 Praha 5

 • 4.3 Úřední hodiny

  Hlavní recepce je otevřena od 6:30 - 17:30 hod.
  Recepce sportovního areálu má otevřeno od 7:00 do 21:30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 257 210 794 - škola, omlouvání žáků
  +420 257 210 686 - školní jídelna

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zsweberova.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  reditel@zsweberova.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  sindlarova@zsweberova.cz
  horova@zsweberova.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: *1524-00001111*

6. IČ

69781877

7. DIČ

CZ69781877

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: *podatelna@skola.cz*

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): wy4umrz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: ZŠ a MŠ Weberova, Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

Najdete na stránce Soubory ke stažení > Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro *Název školy*, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

*Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*