Drobečková navigace

Základní škola > Veřejnost > Volnočasové aktivity > Provozní řády

Provozní řády

Provozní řád bazénu pro nájemce:

V době od 16:00 do 21:30 hodin je bazén pronajímán organizacím,plaveckým školám,provozujícím výuku plavání,aqua-aerobik a další zájmové činnosti.
Organizace se řídí podmínkami dohodnutými ve smlouvě o nájmu a tímto provozním řádem.

Nájemce zajistí dodržování těchto pravidel:

 • V době nájmu odpovídá nájemce za bezpečnost osob,které s ním nebytový prostor užívají,poskytnutí první pomoci těmto osobám,dodržování hygienických opatření v prostorách bazénu,šaten,sprch,WC.
 • Zaměstnanec školy,který má službu na vrátnici sportovního areálu provádí průběžně úklid chodeb a vstupních prostor,pomáhá při organizaci příchodů a odchodů skupin,informuje příchozí o podmínkách vstupu do areálu,kontroluje čistotu sprch a WC při příchodu a opouštění nájemcem,dbá na dodržování provozního řádu.
 • Koupací čepice není podmínkou.
 • Zákaz konzumace jídla a nápojů u bazénu.
 • Hygienické potřeby se nesmí pokládat na mřížky ventilace okolo bazénu.
 • Osobní věci,kabelky,hodinky apod.si mohou návštěvníci uschovat ve skřínkách před šatnami.Zájemce si musí přinést vlastní zámeček.
 • Doprovázející osoby mohou po dobu výuky v plaveckých školách čekat v chodbě před šatnami a to vždy po předchozím přezutí ve vchodu do vrátnice a odložení obuvi do příslušných skříněk.Pokud je jim nájemcem dovolen vstup k bazénu,musí nájemce zajistit dodržení hygienických podmínek,vstup ve vhodné obuvi nebo bez bot a ve vhodném oděvu.

Od 22:00 do 02:00 hodin probíhá úklid a dezinfekce všech prostor používaných nájemci.

Provozní řád malé tělocvičny:

 • Do prostor školní tělocvičny je povolen vstup pouze pod vedením učitele nebo vedoucího organizace. Každý musí být přezutý do čisté sportovní obuvi (zákaz vstupu v obuvi s černou podrážkou).
 • V tělocvičně udržujte pořádek. Půjčené nářadí ukládejte na určené místo.
 • Svévolné ničení zařízení tělocvičny a TV nářadí je trestné (viník musí poškozené zařízení opravit na vlastní náklady, při případném opakování škody mu bude vstup do tělocvičny zakázán).
 • Zákaz konzumace potravin v tělocvičně.
 • Zákaz kouření v prostoru tělocvičny a šaten.
 • Po skončení cvičení zavřít okna a zhasnout světla.
 • Žákům je zakázáno:
  • přístup do skladu se sportovním materiálem
  • přístup do prostoru se sportovním nářadím
  • samovolně (bez dozoru vyučujícího) šplhat a houpat se na lanech, lézt po žebřinách, používat kruhy…
 • Případné poškození zařízení nebo vybavení tělocvičny hlásit správci areálu nebo na vrátnici. Každý vedoucí zkontroluje tělocvičnu před zahájením činnosti, případné poškození nahlásí předem. Za neohlášené závady nese odpovědnost učitel nebo vedoucí organizace.

Provozní řád velké tělocvičny:

 • Do prostor školní tělocvičny je povolen vstup pouze pod vedením učitele nebo vedoucího organizace. Každý musí být přezutý do čisté sportovní obuvi (zákaz vstupu v obuvi s černou podrážkou).
 • V tělocvičně udržujte pořádek. Půjčené nářadí ukládejte na určené místo.
 • Svévolné ničení zařízení tělocvičny a TV nářadí je trestné (viník musí poškozené zařízení opravit na vlastní náklady, při případném opakování škody mu bude vstup do tělocvičny zakázán).
 • Zákaz konzumace potravin v tělocvičně.
 • Zákaz kouření v prostoru tělocvičny a šaten.
 • Po skončení cvičení zavřít okna a zhasnout světla.
 • Žákům je zakázáno:
  • přístup do skladu se sportovním materiálem
  • přístup do prostoru se sportovním nářadím
  • samovolně (bez dozoru vyučujícího) šplhat a houpat se na lanech, lézt po žebřinách, používat kruhy…
 • Případné poškození zařízení nebo vybavení tělocvičny hlásit správci areálu nebo na vrátnici. Každý vedoucí zkontroluje tělocvičnu před zahájením činnosti, případné poškození nahlásí předem. Za neohlášené závady nese odpovědnost učitel nebo vedoucí organizace.

Provozní řád hřiště

Provozní doba: 8.00 – 18.00 (duben – červen, září – listopad)

Správce areálu:

 • Vstupovat na hřiště pouze se svolením a pod dozorem učitele TV, vedoucího organizace a správce areálu.
 • Nepoužívat na hřišti boty se špunty a s podpatky.
 • Nevěšet se na sítě branek, nehoupat se na brankách, nepřelézat oplocení a nezavěšovat se na konstrukce basketbalových košů.
 • Vstup dětí mladších 6 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Na hřišti je zákaz konzumace jídla, kouření a pití alkoholických nápojů.
 • Ukládání náčiní a věcí pro provoz hřišť na určené místo.
 • Pronájem hřišť organizacím sepsat s ekonomkou školy.
 • Vstup na hřiště v odpoledních hodinách pro veřejnost vchodem u správce hřiště.
 • Svévolné ničení zařízení a vybavení je trestné. Viník musí poškozené vybavení nahlásit správci a opravit na vlastní náklady. Při případném opakování poškození bude vstup na hřiště zakázán.
 • Za odložené a ztracené věci škola neručí.
 • Vedoucí odpovídá za svěřence, pohybují se pouze ve vymezených prostorách. Po ukončení vedoucí kontroluje pořádek.
 • Zákaz vstupu psům a ježdění na kolech po sportovním areálu.
 • Při sportovní činnosti dodržovat bezpečnostní předpisy.