Drobečková navigace

Základní škola > Veřejnost > Volnočasové aktivity > Informace k pronájmům

Informace k pronájmům

Máme nádherný bazén, malou a velkou tělocvičnu. Tyto prostory je možné si pronajmout – ceník naleznete na konci stránky.

Bazén

Bazén

Bazén (25 x 10 m),hloubka 80 - 220 cm. Je určen k výuce plavání,asi do poloviny bazénové vany je hloubka 80 cm,od poloviny se postupně svažuje na 220 cm. Bazén má čtyři dráhy.

Pomůcky k plavání škola nájemcům nezapůjčuje,je možno si pronajmout drátěný uzamykatelný box u bazénu k úschově vlastních pomůcek za 5,- Kč za hodinu.

Pro úschovu drobných osobních věcí jsou před šatnami uzamykatelné boxy. Zájemce si musí přinést vlastní zámeček. Organizace si samy zajišťují bezpečnost svých svěřenců v době nájmu. Použití šaten a sprch je v ceně.

Škola provádí výuku plavání pro další ZŠ Prahy 5. Po dohodě (v případě volné kapacity) zařadíme výuku i pro jiné organizace.

Provoz bazénu je spolufinancován z grantu Magistrátu Hlavního města Prahy.

logo Praha

Velká tělocvična

Velká tělocvična

Tělocvična 540 m2 je určena pro míčové hry. Pracovník,který má v době nájmu službu uvede novou organizaci do tělocvičny,ukáže šatny,sprchy a sociální zařízení. Použití těchto zařízení je v ceně.

Pomůcky pro míčové hry(míče, sítě) škola nezapůjčuje, zařízení ve vlastnictví školy např. florbalové branky zapůjčíme po dohodě. Vlastní pomůcky si může nájemce uschovat ve skříňce před šatnami a zabezpečit ji vlastním zámečkem.

Malá tělocvična

Malá tělocvična

Tělocvična 240 m2 je určena pro cvičení menších skupin asi 20 osob. Pracovník,který má v době nájmu službu uvede novou organizaci do tělocvičny,ukáže šatny,sprchy a sociální zařízení. Použití těchto zařízení je v ceně.

Tělocvičné nářadí škola organizacím nezapůjčuje. K úschově vlastních pomůcek slouží skříňky před šatnami. Nájemce si musí tuto skřínku sám zabezpečit.

CENA ZA NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Platné pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2023

VELKÁ TĚLOCVIČNA 540 m2 (CCA 20 X 27 M) 800,- Kč/hod
MALÁ TĚLOCVIČNA 240 m2 (CCA 13 X 18 M) 600,- Kč/hod
UČEBNA 200,- Kč/hod/+ DPH
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 1.350 m2 (45 x 30 m) 300,- Kč/hod
BAZÉN (25 x 10 m,hloubka 80-220 cm,4 dráhy) 1.800,- Kč/hod

Podle zákona o DPH musíme v případě krátkodobých pronájmů (do 48 hodin nepřetržitě) účtovat DPH ve výši 21%. Výjimkou jsou pronájmy sportovišť pronajatých za účelem pořádání neziskového sportu.