Plán akcí školy, akce pro rodiče s dětmi

Akce pro rodiče s dětmi

Datum Čas Akce Oddělení
24.10.2019 16:00 Tvořivá dílna "Dýňáčci"

7.11.2019 16:00 Lampionový průvod + dílna

29.11.2019 14:00 Adventní odpoledne
17.12.2019 16:00 Vánoční besídka

ll

18.12.2019 16:00 Vánoční besídka lll

                                                                      

                                                       Akce pro děti

Datum Čas Akce Oddělení
13.9.2019 9:00 Divadlo "O rybáři a rybce"

I+II+III

18.9.2019 9:30 Eko program "Zdravý skřítek"

I+II+III

23.9.2019 9:00 Preventivní program "Zdravé zoubky"

I+II+III

2.10.2019 9:30 Eko program "Zimní spáči"

I+II+III

9.10.2019 10:15 Divadlo "Princezna na hrášku" I+II+III
15.10.2019 10:00 Návštěva městské knihovny  ll
16.10.2019 10:00 Návštěva městské knihovny lll
25.10.2019 10:00 Projektový den v domě Palata
31.10.2019 Halloween v MŠ (děti chodí v maskách) I+II+III
5.11.2019 9:30 Focení vánoční sady I+II+III
8.11.2019 9:00 Logopedická depistáž přihlášení
12.11.2019 9:30 Eko program "Skřítky krmit povoleno" I+II+III
21.11.2019 9:00 Eko program "Zvířecí obludky" I+II+III
26.11.2019 9:30 Interaktivní pásmo "Vánoce, Vánoce přicházejí" I+II+III
5.12.2019 9:30 Mikulášská nadílka v MŠ I+II+III
19.12.2019 Vánoční nadílka v MŠ I+II+III