Letní provoz 2019

Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 1. – 4. 7. 2019 a dále 19. 8. – 30. 8. 2019. *

Zahájení školního roku 2019/2020 je 2. 9. 2019.

Podmínky pro přijetí dítěte:

-            dítě již navštěvuje některou z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

-            rodič/zákonný zástupce se dostaví v předem určený termín do mateřské školy, kde bude organizován letní provoz, předloží požadované dokumenty a uhradí platby za stravné a školné.

Oblast: Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

8. 7. – 19. 7. 2019 22. 7. – 2. 8. 2019 5. 8. – 16. 8. 2019

Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2775/2

 Mgr. Zuzana Legnerová

ZŠ a MŠ, Grafická 13/1060, odl. pracoviště MŠ Holečkova 38, Praha 5 – Smíchov

Mgr. Radmila JEDLIČKOVÁ

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760, odloučené pracoviště MŠ nám. 14. října 2994/9a

 Mgr. Bc. Libuše Daňhelková

Mateřská škola „Slunéčko“, Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

 Bc. Denisa Štenglová

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613/29 – pouze odloučené pracoviště MŠ Pod Lipkami

 Bc. Pavla Vocelková

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.