Drobečková navigace

Základní škola > Mateřská škola > Pro rodiče > Lex Ukrajina - Zápis 2022-2023

Lex Ukrajina – Zápis 2022/2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022/2023

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
    які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 06. 2022 13.00 – 15.00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Úřad Městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, Praha 5 – Smíchov, v zasedací místnosti č. 603, 6. patro

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let. У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

1) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

2) vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) - документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

3) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat - документ, що дає право представляти дитину;

4) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte - довідка від чеського педіатра про щеплення дитини

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. 

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost-o-přijetí-dítěte-do-MŠ-ukrajinsky.pdf

Evidencni-list-ditete-MS-ukrajinsky.pdf

Vyjadreni-lekare-MS-ukrajinsky.pdf

Doporučující-kritéria-pro-zápis-dle-LEX-Ukrajina.docx

 

POZOR!!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!

УВАГА!!!! ЗМІНА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ!!!

Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 13.00 hod. do 15.00 hod  v objektu bývalé Smíchovské tržnice (bývalé Tesco expres, nahoře je nyní Městská knihovna Smíchov), Nám. 14. října 83/15.

Реєстрація відбудеться 13 червня 2022 року з 13.00 до 15.00 в будівлі колишнього Залу ринку Смічова (колишній Tesco Express, нагорі зараз муніципальна бібліотека Смічова), Нам 14 жовтня 83/15.

15. 6. 2022 - možnost nahlížení do spisu

17. 6. 2022 - zveřejnění seznamu přijatých dětí

20. 6. 2022 - vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

 

 

V Praze dne 01.06. 2022

Mgr. Karel Čermák

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка