Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024Datum konání:
2.5.2023
Datum ukončení:
3.5.2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Bude probíhat zároveň v termínech zápisu a to ve dnech 2. a 3. května 2023 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.00. Nebo si školku můžete

prohlédnout virtuálně: http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1238/vtour/tour.html

1. část zápisu:

Bude probíhat od 11. 4. 2023 elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms-praha5.praha.eu/,

kde můžete začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2023/2024. Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré

požadované údaje (kód pojišťovny, RČ atd.). Informace o počtech volných míst v MŠ i kritéria zápisu bude obsahovat přímo webová aplikace.

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem

telefonicky objednat: 1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

2. část zápisu:

Sběr vyplněných žádostí bude probíhat osobní formou v MŠ (třída Žiraf) v následujících termínech:

 1. května 2023: od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00
 2. května 2023: od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00

V případě, že se nebudete moci dostavit, žádost je možné odeslat následujícím způsobem (preferujeme však OSOBNÍ FORMU):

 • Datová schránka školy wy4umrz – poslední odeslání 3. 5. 2023
 • E-mail s uznávaným elektronickým podpisem – e-mail musí být opatřen uznaným elektronickým podpisem, nestačí digitální podpis.
 • Poslední možnost odeslání 3. 5. 2023, žádost musí být odeslána z emailové schránky zákonného zástupce dítěte.
 • Pošta – doporučeně - rozhodující je podací razítko pošty, poslední možnost odeslání je 3. 5. 2023.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

je od září 2017 stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2023 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018).

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Weberova:

 • řádně vyplněná přihláška - data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky 
 •  02. 05. a 03. 05. 2023 a musí zde být podpis obou rodičů
 • potvrzení od lékaře na dokumentu, který je součástí přihlášky
 • potvrzení o trvalém bydlišti dítěte – výpis z evidence obyvatel
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
 • kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce
 • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz
 • (Upozornění: Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.)

V průběhu druhé poloviny května budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu (uvedeného na přihlášce) k vyzvednutí Rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí. Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu,

v platném znění je stanovena na: středu 10. května 2023 po předchozí emailové domluvě.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách

MŠ a ZŠ nejpozději do 01. 06. 2023.

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 •  umět si říct co chce – potřebuje (umět komunikovat)
 •  spolupracovat při oblékání a svlékání
 •  nenosí pleny /ani při odpočinku/
 •  obouvat a vyzouvat obuv
 •  dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 •  pít z hrnku - skleničky
 •  samostatně používat toaletu
 •  umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 •  ujít kratší vzdálenost

Těšíme se na další školní rok s Vámi a Vašimi dětmi :)

Tento zápis se nevztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Pro ně bude dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným

invazí vojsk Ruské federace stanoven „zvláštní zápis“ (informace o místě a času budou doplněny).