Drobečková navigace

Základní škola > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si můžete naší mateřskou školu prohlédnout alespoň virtuálně :) 

 

I. část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/ kde také naleznete kritéria pro zápis.

 

NEZAPOMEŇTE si vygenerovat žádost na http://zapisdoms.praha5.cz/, vytisknout a nechat potvrdit lékařem. Bez vytištěné a potvrzené přihlášky se NEBUDETE moci účastnit zápisu do MŠ Weberova! Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré požadované údaje (kód pojišťovny, RČ atd.), předejdeme tak společně dalším zbytečným nedorozuměním a doplňování.

 

II. část zápisu: vzhedem k nouzovému stavu doručte žádost jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy - wy4umrz
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - zasílejte na horova@zsweberova.cz
 3. poštou - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, 150 00 (Předmět: Zápis do MŠ)
 4. osobní podání - pouze po předchozí domluvě (horova@zsweberova.cz), ale PREFERUJTE prosím jednu z předešlých možností !!!

!!! Přihlášky musí dorazit nejdříve 30. 04. 2021 a nejpozději do 04. 05. 2021 !!!

Bez podpisu obou rodičů na přihlášce nebude dítě zapsáno do aplikace.


Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Weberova:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 04. 05. 2021

-          potvrzení od lékaře na dokumentu, který je součástí přihlášky

-          potvrzení o trvalém pobytu dítěte - výpis z registru obyvatel/kopie občanského průkazu dítěte

-          rodný list dítěte a kartička pojišťovny - kopie/scan


Od 24. 05. 2021 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (horova@zsweberova.cz)- nejpozději do 07. 05. 2021.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 08. 06. 2021.


Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 •  umět si říct co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 •  spolupracovat při oblékání a svlékání
 •  nenosí pleny /ani při odpočinku/
 •  obouvat a vyzouvat obuv
 •  dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 •  pít z hrnku - skleničky
 •  samostatně používat toaletu
 •  umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 •  ujít kratší vzdálenost

Těšíme se na další školní rok s Vámi a Vašimi dětmi :)