Soubory ke stažení

Školní vzdělávací program, řády Typ souboru
ŠVP Pramen - ZŠ pdf pdf
ŠVP Pramínek - MŠ pdf pdf
Provozní řád MŠ pdf pdf
Vnitřní řád MŠ pdf pdf
Výroční zpráva,   dílčí údaje o MŠ 2017/2018 pdf pdf
Školní řád pdf pdf
Klasifikační řád pdf pdf
Vnitřní řád školní družiny pdf pdf
Vnitřní řád školní jídelny pdf pdf
Rozpočet školy na rok 2021 pdf pdf
Výhled rozpočtu školy na období 2022/2023 pdf pdf
Koncepce rozvoje školy pdf pdf
Organizace školního roku pdf pdf
VzděláváníTyp souboru
Malá maturita
Základní informace k projektu Podpora vzdělávání pdf pdf
Minimální preventivní program pdf pdf
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pdf pdf
ICT plán školy pdf pdf
Elektronická žákovská knížka - manuál pdf pdf
Žádosti, formulářeTyp souboru
Základní a mateřská škola
Vzory žádostí uvolňování žáka pdf pdf
Žádost o odklad pdf pdf
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu pdf pdf
Žádost o povolení individuálního vzdělávání pdf pdf
Žádost o přestup žáka pdf pdf
Žádost o přijetí žáka - cizince (English version) pdf pdf
Žádost o slovní hodnocení pdf pdf
Žádost o povolení pokračovat v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky pdf pdf
Žádost o vydání druhopisu dokladu o vzdělání pdf pdf
Plnění docházky v zahraničí pdf pdf
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf pdf
Školní družina
Přihláška do školní družiny pdf pdf
Omluvenka - školní družina pdf pdf
Přihláška a bezinfekčnost KPA pdf pdf
Všeobecné smluvní podmínky k organizování KPA pdf pdf

Řád KPA

pdf pdf
Školní jídelna
Přihláška ke stravování na rok 2020/2021 pdf pdf
Využívání účelových neinvestičních prostředků na stravování dětí  pdf pdf
Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování pdf pdf
Souhlas se zpracováním osobních údajů pdf pdf