Soubory ke stažení

Školní vzdělávací program, řády Typ souboru
ŠVP Pramen - ZŠ pdf
ŠVP Pramínek - MŠ pdf
Provozní řád MŠ pdf
Vnitřní řád MŠ pdf
Výroční zpráva,   dílčí údaje o MŠ 2017/2018 pdf
Školní řád pdf
Klasifikační řád pdf
Vnitřní řád školní družiny pdf
Vnitřní řád školní jídelny pdf
Rozpočet školy na rok 2020 pdf
Výhled rozpočtu školy na období 2020/2021 pdf
Koncepce rozvoje školy pdf
Organizace školního roku pdf
VzděláváníTyp souboru
Malá maturita
Základní informace k projektu Podpora vzdělávání pdf
Minimální preventivní program pdf
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pdf
ICT plán školy pdf
Elektronická žákovská knížka - manuál pdf
Žádosti, formulářeTyp souboru
Základní a mateřská škola
Vzory žádostí uvolňování žáka pdf
Žádost o odklad pdf
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu pdf
Žádost o povolení individuálního vzdělávání pdf
Žádost o přestup žáka pdf
Žádost o přijetí žáka - cizince (English version) pdf
Žádost o slovní hodnocení pdf
Žádost o povolení pokračovat v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky pdf
Žádost o vydání druhopisu dokladu o vzdělání pdf
Plnění docházky v zahraničí pdf
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf
Školní družina
Přihláška do školní družiny pdf
Omluvenka - školní družina pdf
Školní jídelna
Přihláška ke stravování na rok 2019/2020 pdf
Využívání účelových neinvestičních prostředků na stravování dětí  pdf
Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování pdf
Souhlas se zpracováním osobních údajů pdf