Vedení, učitelé a správa školy

Vedení školy
Funkce Jméno Telefon e-mail
Ředitel školy Mgr. Karel Čermák 257 211 335 reditel@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(2. st. ZŠ, MŠ, sport)

Mgr. Sylva Friedrichová 257 211 334 zastupce@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(1. st. ZŠ, ŠD)

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová 257 181 832 sindlarova@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(věci ekonomické a správní)

Šárka Jenšovská 257 181 830 jensovska@zsweberova.cz
Učitelé - 1. stupeň
Vyučující TU Telefon e-mail webové stránky
Mgr. Minaříková Petra 1.A minarikova@zsweberova.cz
Mgr. Neumannová Denisa 1.B neumannova@zsweberova.cz
Mgr. Nosková Blanka 1.C noskova@zsweberova.cz
Mgr. Wasilewská Irena 2.A wasilewska@zsweberova.cz  
Mgr. Alena Tošovská 2.B tosovska@zsweberova.cz
PaedDr. Gabrišková Alexandra 3.A 257 181 838 gabriskova@zsweberova.cz 3.A
Mgr. Kopsová Světlana 3.B kopsova@zsweberova.cz
Mgr. Zárybnická Anna 3.C   zarybnicka@zsweberova.cz  
Mgr. Kašlíková Barbora 4.A kaslikova@zsweberova.cz
Mgr. Böhmová Nikola 4.B bohmova@zsweberova.cz
Mgr. Šrámková Michaela 4.C 257 181 838 sramkova@zsweberova.cz 4.C
Mgr. Kosařová Martina 4.D kosarova@zsweberova.cz
Mgr. Zemen Jan 5.A zemen@zsweberova.cz
Mgr. et Mgr. Šmídová Eva 5.B smidova@zsweberova.cz
Bc. Šinorová Anna 5.C sinorova@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Učitelé - 2. stupeň
Vyučující TU Telefon e-mail web
Mgr. Myšáková Jana 6.A 257 181 837 mysakova@zsweberova.cz
Mgr. Dvořáková Marie 6.B dvorakova.marie@zsweberova.cz
Bc. et Bc. Kopeček Michal 6.C kopecek@zsweberova.cz 6.C
Mgr. et MgA.Škrétová Kateřina 7.A skretova@zsweberova.cz
Mgr. Aleš Zenáhlík 7.B 257 181 833 zenahlik@zsweberova.cz
Mgr. Ludmila Knapová 7.C knapova@zsweberova.cz
Mgr. Jelínková Radmila 8.A 257 181 837 jelinkova@zsweberova.cz
Bc. Petrus Lukáš 8.B petrus@zsweberova.cz
Mgr. Fidlerová Marie 9.A   fidlerova@zsweberova.cz
Bc. Sommerová Markéta 9.B 257 181 839 sommerova@zsweberova.cz
Bc. Blažejovský Josef blazejovsky@zsweberova.cz
Ing. Černá Alena cerna@zsweberova.cz
Bc. Drdošová Lenka drdosova@zsweberova.cz
PaedDr. Fucimanová Šárka fucimanova@zsweberova.cz
Mgr. Holubová Jaroslava 257 181 833 holubova@zsweberova.cz
Bc. Holubová Sabina holubovas@zsweberova.cz
Mgr. Horáková Dana horakova@zsweberova.cz
Mgr. Junová Kristýna junova@zsweberova.cz
Krupičková Renata 257 181 839 krupickova@zsweberova.cz
Mgr. Kyška Jan kyska@zsweberova.cz
Mgr. Simandl Radek simandl@zsweberova.cz  
Mgr. Simandlová Pavlína VP 257 181 847 simandlova@zsweberova.cz
Šaněk Michal sanek@zsweberova.cz

Poradenské služby
Funkce Jméno Telefon e-mail
Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Simandlová 257 181 847 simandlova@zsweberova.cz
Poradenský psycholog

Mgr. Pavla Kosinková

251 611 803

735 083 079

oppp5@volny.cz
Primární prevence Mgr. Ludmila Knapová knapova@zsweberova.cz
Speciální pedagog Mgr. Petra Minaříková minarikova@zsweberova.cz
Dopravní výchova Mgr, Kristýna Junová junova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Bc. Drdošová Lenka drdosova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Slováková Tereza slovakova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Zelená Markéta zelena@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Prášilová Zdena prasilova@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Správa školy
Funkce Jméno Telefon e-mail
Ekonomka Šárka Jenšovská 257 181 830 hospodarka@zsweberova.cz
Školník Daniel Pešan 774 391 440 skolnik@zsweberova.cz
Vedoucí školní jídelny Hana Zoulíková 257 210 686 jidelna@zsweberova.cz
Správce ICT Josef Hodač 257 181 830 administrator@zsweberova.cz
Správa sportovního areálu Michal Habeš 734 366 666 hammer-services@email.cz