Vedení, učitelé a správa školy

Ředitelství školy 
Funkce Jméno Telefon e-mail
Ředitel školy Mgr. Karel Čermák 257 211 335 reditel@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(1. st. ZŠ, ŠD)

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová 257 181 832 sindlarova@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(2. st. ZŠ, MŠ, sport)

Mgr. Sylva Friedrichová 257 211 334 zastupce@zsweberova.cz

Zástupkyně ředitele

(věci ekonomické a správní)

Šárka Jenšovská 257 181 830 jensovska@zsweberova.cz
Učitelé - 1. stupeň
Vyučující TU Telefon e-mail webové stránky
Bc. et Bc. Kopeček Michal 1.A kopecek@zsweberova.cz  
Mgr. et Mgr. Šmídová Eva 1.B smidova@zsweberova.cz
Mgr. Kopsová Světlana 1.C kopsova@zsweberova.cz
Mgr. Minaříková Petra 2.A minarikova@zsweberova.cz
Mgr. Sýkorová Denisa 2.B sykorova@zsweberova.cz
Mgr. Nosková Blanka 2.C noskova@zsweberova.cz
Výborná Kristina 3.A vyborna.kr@zsweberova.cz  
Mgr. Tošovská Alena 3.B tosovska@zsweberova.cz
PaedDr. Gabrišková Alexandra 4.A 257 181 838 gabriskova@zsweberova.cz 4.A
Bc. Trojovská Zuzana, DiS 4.B trojovska@zsweberova.cz
Mgr. Zárybnická Anna 4.C   zarybnicka@zsweberova.cz  
Mgr. Sommerová Markéta 5.A sommerova@zsweberova.cz
Mgr. Böhmová Nikola 5.B bohmova@zsweberova.cz
Mgr. Simandl Radek 5.C simandl@zsweberova.cz  
Mgr. Kosařová Martina 5.D kosarova@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Učitelé - 2. stupeň
Vyučující TU Telefon e-mail web
Mgr. Zemen Jan 6.A   zemen@zsweberova.cz
Mgr. Fidlerová Marie 6.B fidlerova@zsweberova.cz
Bc. Šinorová Anna 6.C sinorova@zsweberova.cz
Mgr. Myšáková Jana 7.A 257 181 837 mysakova@zsweberova.cz
Mgr. Dvořáková Marie 7.B dvorakova.marie@zsweberova.cz
Mgr. Kyška Jan 7.C kyska@zsweberova.cz
Mgr. et MgA.Škrétová Kateřina 8.A skretova@zsweberova.cz
Bc. Ullrich Daniel 8.B 257 181 833 ullrich@zsweberova.cz
Mgr. Knapová Ludmila 8.C knapova@zsweberova.cz
Mgr. Jelínková Radmila 9.A 257 181 837 jelinkova@zsweberova.cz
Bc. Petrus Lukáš 9.B petrus@zsweberova.cz
Ing. Černá Alena cerna@zsweberova.cz
Bc. Drdošová Lenka drdosova@zsweberova.cz
PaedDr. Fucimanová Šárka fucimanova@zsweberova.cz
Mgr. Holubová Jaroslava 257 181 833 holubova@zsweberova.cz
Mgr. Horáková Dana horakova@zsweberova.cz
MgA. Kafková Martina kafkova.ma@zsweberova.cz
Kolář Dan kolar@zsweberova.cz
Mgr. Krmníčková Vítězslava krmnickova@zsweberova.cz
Krupičková Renata 257 181 839 krupickova@zsweberova.cz
Bc. Kružík Josef kruzik@zsweberova.cz
Mgr. Rybáčková Brankica rybackova@zsweberova.cz
Mgr. Simandlová Pavlína VP 257 181 847 simandlova@zsweberova.cz
Šaněk Michal sanek@zsweberova.cz

Poradenské služby
Funkce Jméno Telefon e-mail
Výchovná poradkyně Mgr. Simandlová Pavlína 257 181 847 simandlova@zsweberova.cz
Poradenský psycholog

Mgr. Kosinková Pavla

251 611 803

735 083 079

oppp5@volny.cz
Primární prevence Mgr. Zemen Jan zemen@zsweberova.cz
Speciální pedagog Mgr. Minaříková Petra minarikova@zsweberova.cz
Dopravní výchova Mgr. Sýkorová Denisa sykorova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga - MŠ Hoser Lucie hoser@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Landkammerová Natálie landkammerova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Prášilová Zdena prasilova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Slováková Tereza slovakova@zsweberova.cz
Asistent pedagoga Zelená Markéta zelena@zsweberova.cz

konzultační hodiny po předešlé dohodě s pedagogem

Správa školy
Funkce Jméno Telefon e-mail
Školník Pešan Daniel 774 391 440 skolnik@zsweberova.cz
Vedoucí školní jídelny Zoulíková Hana 257 210 686 jidelna@zsweberova.cz
Správce ICT Hodač Josef 257 181 830 administrator@zsweberova.cz
Správa sportovního areálu Habeš Michal 734 366 666 hammer-services@email.cz