Unie rodičů, Školská rada

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Weberova

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Weberova, Praha 5 je dobrovolným sdružením rodičů a dalších osob se zájmem o dění ve škole, vzdělání, kulturní a sportovní vyžití žáků naší základní i mateřské školy.

Cílem tohoto spolku je spoluzajišťovat komunikaci mezi školou, rodiči a žáky, pomáhat vytvářet pozitivní klima školy, pomáhat zajišťovat společenské akce apod.

Díky finančním příspěvkům se daří přispívat škole a jejím žákům na rozšiřování školní knihovny, vybavení odborných učeben, nákup didaktického materiálu nebo vybavení sportovního areálu.
Stanovy k nahlédnutí ZDE.

Výbor:

 - předsedkyně: pí. Zuzana Pilařová
 - místopředsedkyně: pí. Tereza Hotovcová
 - pokladník: pí. Lucie Mekhail
 - zvolení zástupci všech tříd ZŠ a oddělení MŠ

Členové:

 - členem Unie rodičů se stávají zákonní zástupci žáků automaticky okamžikem nástupu do ZŠ nebo MŠ

Školská rada pro období 2018 - 2021:

Zástupci MČ Praha 5

Ing. Tomáš Adamják
Ing. Filip Karel 

Zástupci školy

PaedDr. Alexandra Gabrišková 
Mgr. Jaroslava Holubová 

Zástupci rodičů

Šárka Jenšovská - předsedkyně
Ing. Roman Zajíček