Výsledky SCIO testů 2010/2011

8.9.2011

Vážení rodiče a žáci,

Dostávají se Vám do rukou výsledky normalizovaných SCIO testů z uplynulého školního roku. Firma SCIO je organizátorem Národních srovnávacích zkoušek© a tvůrcem testu Obecných studijních předpokladů, obecně často velmi využívaných rodiči pro rozhodování o další budoucnosti žáka a volbě budoucího povolání.

Žáci naší školy dlouhodobě podstupují testování ve SCIO testech v devátých třídách, tradičně z Matematiky, Českého jazyka, Obecně studjiních předpokladů a Anglického jazyka. Výsledky testů velmi podrobně analyzují úroveň jednotlivých žáků a celé školy v rámci testovaných škol celé republiky.

Nyní máte možnost nahlédnout na výsledek právě tohoto srovnání škol. Testována byla devátá třída a výsledky Matematiky i Českého jazyka vyšly vysoce nadprůměrně, výsledky Obecně studijních předpokladů nadprůměrně a Anglického jazyka průměrně. V Anglickém jazyce je ale nyní předpoklad velkého zlepšení i díky příchodu paní učitelky Sommerové. Obecně se dá z výsledků říci, že ostatní základní školy vysoce převyšujeme a velmi „šlapeme na paty" gymnáziím. Že se jedná o dlouhodobě dosahované výsledky se můžete přesvědčit například ve článku ze školního roku 2008/2009 ZDE. Naše škola byla již dříve za aktivitu v autoevaulaci a testování žáků oceněna Certifikátem za aktivní přístup k hodnocení vlastní výchovně vzdělávací činnosti - viz. ZDE

Uvádíme zde výsledky v originálním znění.

SCIO

SCIO matematika

SCIO čeština

SCIO souhrn