Úspěchy našich žáků - Karolína Křišťálová

Naši žáci dosahují úspěchu nejen na poli sportovním, ale často je o nich slyšet i v kruzích výtvarných a literárních. To je i případ Káji Křišťálové ze 2.A, která byla - společně maminkou a paní učitelkou Kuncovou - v březnu pozvána panem starostou na radnici, protože vyhrála celostátní soutěž ve vyprávění a improvizaci \"Princezna a princ české pohádky\".

Setkání bylo moc milé a vyšel o něm i článek v časopise Prahy 5 -  \"Pětka\"  ( ZDE strana 14)

Protože tato soutěž je velmi zajímavá, podívejte se i na oficiální stránky a třeba se přihlaste na následujícíc ročník: www.princeznaaprinc.cz

Gratulujeme!