Malý pohár 2013 - opět vítězství!

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2012/2013 se tradičně konala celoroční soutěž Poháru pražských škol - POPRASK. Je to celoroční soutěž mezi školami a velice prestižní událost. Jak jsme psali, v loňském roce se nám povedlo poprvé v historii školy zvítězit! Proto nás letos čekal ještě těžší úkol - prvenství obhájit.

Pro žáky prvního stupně - 4. a 5. tříd jsou vypsány tyto disciplíny: přespolní běh, stolní tenis, plavání, florbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená a nohejbal. Pro druhý stupeň - 6.-9. trídy jsou to tyto disciplíny: přespolní běh, fotbal, stolní tenis, plavání, florbal, basketbal, přehazovaná, volejbal, atletika, vybíjená, softbal, přehazovaná a nohejbal. 

V průběhu celého roku bývá soutěž poměrně hodně vyrovnaná, ale naši svěřenci neměli plný bodový zisk pouze ve dvou disciplínách! Po přespolním běhu jsme se již pevně ujali vlády a získali maximální počet bodů za stolní tenis, plavání, florbal, kopanou a nohejbal. Druhou ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí jsme za sebou nechali o propastných čtrnáct bodů!

Všem reprezentanům gratulujeme a děkujeme, stejně jako učitelům prvního stupně a učitelům Holubové a Myšákové a Salingerovi, kteří se na přípravě a vedení týmů podíleli.