Jsme Aktivní škola!

23.3.2011

Naše škola se pravidelně účastní testování na portálu Proškoly.cz, který  nabízí školám širokou paletu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Portál je dobrým pomocníkem jak pro žáky samotné, tak pro jejich učitele. Využít mohou Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test volby povolání. Za dlouhodobou a kontinuální aktivitu v této oblasti jsme proto nyní získali ocenění "Aktivní škola".

Aktivní škola