Malá maturita

Letos se tradičně  uskutečnil projekt „Malá maturita“. Tento projekt probíhal v 9.roč. v rámci školního roku od října do poloviny června. Aktivita je zaměřená jednak na kvalitní přípravu žáků na přijímací pohovory na střední školy případně jiné zkoušky podobného charakteru, ale především si každý z letošních 50  účastníků mohl ověřit, zda ovládá základní dovednosti a má znalosti, které měl získat za dobu vzdělávání ve škole. Malá maturita prověřila každého deváťáka, jak dokáže mluvit před komisí (vhodně formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, výstižně, souvisle), jak pracuje s počítačem nebo na internetu. Kromě společné části, kterou tvořil český jazyk, matematika a anglický jazyk, měli žáci možnost si v rámci volitelného předmětu vybrat téma práce dle vlastního uvážení a zájmu. Jelikož se naše škola hodně věnuje sportu, nebylo velkým překvapením, že se žáci při výběru předmětu opět zaměřili v hojné míře právě na tělesnou výchovu. Mezi oblíbenými předměty, ve kterých si žáci našli objekty svého zájmu, byly také zeměpis, dějepis, přírodopis, výtvarná výchova a další. 

Dvoudenní maraton zkoušení byl náročný nejen pro žáky, ale i pro učitele. Všem „maturantům“ gratulujeme a přejeme úspěšné vykročení k dalšímu studiu.

Opět velký dík patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli, věnovali mu svůj čas a trpělivost.

D.H.