Fata Morgana

Výuka motýlů v praxi

Během dubna  navštívili žáci tříd  6.A, 6.B i  6.C  výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana.  Díky projektu Šablony  si mohli ověřit  svoje  vědomosti z výuky přírodopisu v praxi. Paní průvodkyně, která nás skleníkem provázela, nás seznámila s tropickými zástupci motýlů a řekla nám i zajímavosti o vývoji motýlů. Nejvíc zaujali motýli na pítkách, kde žáci mohli pozorovat práci ústního ústrojí během přijímání potravy. Obdivoval jsme zbarvení denních motýlů i velikost největšího motýla martináče - attakus atlas. Také jsme pozorovali právě vylíhlé motýly z kukly. Pořídili jsme velké množství krásných fotek. Několik si můžete prohlédnout v galerii.
Návštěva této výstavy stála za to, všem se líbila.
J.M.