Biologická olympiáda

Dne 15 .1. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Tentokrát se přišlo poprat se záludnými otázkami vědomostního testu, s laboratorní prací a s poznáváním rostlin a živočichů devět dívek. Ty měly již za sebou zpracování vstupního úkolu. V letošním roce bylo nejoblíbenější téma „ Otisky borky stromů“. Některé práce měly naprosto vynikající úroveň. Pochvalu zaslouží opravdu všechny dívky.     Ve školním kole byla teoretická část tohoto ročníku o něco těžší, než bývá obvyklé.  Docela snadná byla zase část praktická

A jak vše dopadlo po součtu bodů? Kdo se nejlépe připravil na školní kolo?

Kategorie  D ( 6. - 7. třída)

  1.  Karolína Murtingerová  87 bodů
  2. Jorika Hašková                 72 body
  3. Kateřina Poláková           69 bodů
  4. Karolína Petrášová         66 bodů
  5. Andrea Janoušková        63 body
  6. Anna Jíchová                   48 bodů
  7. Evelína Motrenková       46,5 bodu

Kategorie  C ( 8. - 9. třída )

  1. Barbora Kotrčová           73 body
  2. Daniela Barabasheva    66 bodů

Vítězkám patří velká gratulace a postup do obvodního kola, které proběhne v dubnu.  Ostatním dívkám děkuji za účast a chválím za vzorné zpracování vstupního úkolu.

J.M.