Šerpování prvňáčků

Rok se s rokem sešel a naše škola opět přivítala dvě třídy prvňáčků. Sluníčko jim svítilo od rána na jejich první cestu do školy.

Přesně v osm hodin ráno po zvonění, když už ostatní žáci byli ve třídách, přišel pan ředitel Mgr. Karel Čermák a přivítal všechny žáky prvních tříd a jejich rodiče. Popřál úspěšný začátek a mnoho štěstí do budoucích let. Další přivítání od JUDr. Petra Lachnita pro rodiče a budoucí prvňáčky s pochvalou o naší škole otevřelo první pozvání prvňáčka k paní učitelce Jolaně Kabylové do 1.A a poté i paní učitelce Aleně Tošovské do 1.B. Paní učitelky spolu s vychovatelkami Jolanou Kabylovou a Michaelou Šaňkovou slavnostně přívítaly děti šerpováním.

Poté, co se paní vychovatelky přivítaly s dětmi a rodiče udělali první památeční fotografie svých dětí, následoval přesun do tříd, kde byla krátká informační schůzka. První den proběhl v příjemné atmosféře a my přejeme mnoho štěstí a úspěchů.

J.K. ml