Výukový program se Zdravou 5

V průběhu dvou měsíců nás navštívila slečna Valerie s programem Škola Zdravé 5 z nadačního fondu Albert, programu
se zúčastnila většina tříd prvního stupně a dvě vybrané třídy druhého stupně.  

Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a
zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma
je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“.
Hravou formou jsme se dozvěděli, co je to potravinový talíř, z čeho by se měla skládat naše snídaně, kolik cukru
obsahují různé nápoje, kolik ovoce a zeleniny bychom měli denně sníst a v jaké formě, jaký je rozdíl mezi máslem a
olejem, co je to polotovar, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a na závěr děti tvořily obrázky ze zdravého jídla, které si
mohly nakonec i sníst.
 
Žáci druhého stupně se zúčastnili programu Party se Zdravou 5 - dvouhodinovky vaření, respektive přípravy studeného
party pohoštění, kdy se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky
ze studené kuchyně i zásady správného stolování.
M.K.