Ukázkové hodiny squashe

V polovině ledna skončily ukázkové lekce squashe pořádané Českou asociací squashe a.s v rámci akce "Squash do škol s nafukovacím kurtem".

Tým trenérů ze Squshparku Cibulka pro naše děti vždy připravil skvělou vyučovací hodinu, kde se všichni měli možnost seznámit s (pro většinu zúčastněných) novým sportovním odvětvím.

Nadšení dětí i přítomných pedagogů jistě bude brzy pokračovat - pokusíme se vymyslet a doladit pokračování vzájemné spolupráce.

A.Z.