Slavnostní přivítání prvňáčků

Již je tradicí, že školní rok na ZŠ Weberova zahajuje šerpování našich nejmladších školáčků, kteří nastupují do prvních tříd.

Uvítání prvňáčků probíhalo před hlavním vstupem do budovy školy. Slunce svítilo do dychtivých tváří novopočených školáků a dojatých rodičů, kteří doprovodili malé školáčky na jejich první cestě do školy.
V úvodu se ujal proslovu pan ředitel Mgr. Karel Čermák, který dětem popřál hodně úspěchů, píle, radosti a nadšení. 
Vážený host - zastupitel MČ Prahy 5 pan Zlatko Marinov popřál školákům ať se jim daří, navážou pevná přátelství a ať je jim naše škola startem pro nejeden životní úspěch...

Po ošerpování prvňáčků se odebraly děti i rodiče spolu s třídními učitelkami do krásně vyzdobených tříd.

A.G., S.K.