Orbi Pontes + Všichni na jedné lodi

Orbi Pontes + Všichni na jedné lodi


Třída 4.C měla v pátek 17.2. nabitý program. 

Workshop Orbi Pontes seznámil děti se světem ticha, jeho charakteristikami, komunikačními prostředky, pravidly komunikace s osobou se sluchovým postižením, kterým byl pán, který ohluchl až ve svých čtyřiceti letech. Hrou a diskusí dětem ukázal, že komunikace je jednoduchá, zábavná a že prostředky k dorozumění mají, jen je vyzkoušet. Naučili jsme se prstovou abecedu či namluvili na tablet pohádku o Červené karkulce, kterou si pak pán přečetl. Názorně nám bylo předvedeno, že i hluší lidé mají svůj budík, který je ráno probudí. 

Pak jsme se přesunuli do Stanice techniků, kde nás čekal program Všichni na jedné lodi. Vhodné téma pro námořníky ze 4.C ;) Kapitán a první důstojník (pan učitel) již netrpělivě očekávali děti na palubě objevitelské lodi. Pluli jsme k neznámému ostrovu, zažili bouři na moři, útíkali jsme před hladovým hrochodýlem, hledali jsme potravu, objevovali jsme místní faunu a nakonec uspořádali menší koncert. Uvědomili jsme si, že  každý námořník má své místo na lodi a všichni musí táhnout za jeden provaz, aby se celá posádka bezpečně vrátila zpátky do domovského přístavu.

M.K.