Kampaň proti kouření

Dne 7. března proběhl na prvním stupni naší školy krátký preventivní program „Kampaň proti kouření“.

Žáci osmých ročníků v rámci hodin přírodopisu připravili a zpracovali pro své mladší spolužáky informace o škodlivosti kouření. Do každé třídy přišla dvojice žáků a povídala o tom, co se stane s člověkem, pokud začne kouřit.
Celá řada projektů obsahovala i zajímavé obrázky, které mohou odradit od kouření.
Žáci se dozvěděli, co způsobuje cigaretový kouř, který kuřáci vdechují. Jak poškozuje jejich zdraví a co způsobuje pasivní kouření. Program se žákům líbil.

J.M.