Exkurze 4.A - Dendrologická zahrada

Ve středu 12.10. 2016 se žáci 4.A zúčastnili vzdělávacího programu – Strom v Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Dendrologická zahrada je výzkumným pracovištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání sbírek rostlin.

Témata vzdělávacího programu:
Strom jako živý jedinec (průběh života stromu, způsob růstu, fotosyntéza)
Strom jako součást společenstva (lesní patra, nároky na prostředí, soužití se živočichy)
Strom jako domov pro živé organismy (jaké organismy obývají stromy)
Strom jako zdroj pro člověka (suroviny a výrobky pocházející ze stromů)
Strom jako potrava pro živočichy (každá část stromu má své strávníky)
Strom jako inspirace (duchovní význam stromů v historii, stromy v pohádkách a umění, národní stromy, keltský stromový horoskop)

P.M.