Enviromentální výchova - Tajemné sovy

Enviromentální výchova, čili výchova k citlivému přístupu k přírodě a životnímu prostředí, je součástí přírodovědných předmětů.

Oživením této výchovy jsou doprovodné programy, které jsou vždy obohacené o živé živočichy a zajímavé povídání.
Letos jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o sovách. Viděli jsme výra velkého, výrečka malého, puštíka bradatého, sovu pálenou, kalouse ušatého a sovici sněžnou. Některé sovy jsme si mohli i pohladit. Také jsme viděli tichý let sovy za potravou.
Program se všem moc líbil.

J.M.