Výročí narození Karla IV.

V závěru školního roku se žáci naší školy věnovali památce panovníka Karla IV. V souvislosti s výročím jeho narození měly všechny třídy ve čtvrtek 23.6. a v pátek 24.6. upravený rozvrh a věnovali se svým naplánovaným projektům na zadané téma.

Všichni jsme se dozvěděli hodně nejen o životě, vládě a zakladatelské činnosti Karla IV., ale také o  umění, oblečení, jídle nebo zábavě té doby.  

Nechyběla spousta výletů - ať už do historického centra Prahy, na Karlštejn či jiné památky a zajímavá místa.

Projekt se nám vydařil, děti se vžily do daného tématu a bylo jim přínosem. Výstupy z prací třídních kolektivů dokumentují následující fotografie.