Slavnostní přivítání prvňáčků

Tak je to tu zas...
Školní rok na ZŠ Weberova tradičně zahajuje šerpování našich nejmladších - tedy žáků, kteří nastupují do prvních tříd.

Uvítání prvňáčků bylo plné rozpaků, očekávání, ale především nadšení malých drobečků, kteří se tímto okamžikem měli stát "velkými" školáky.
V úvodu se ujal proslovu pan ředitel Mgr. Karel Čermák, který jim popřál hodně úspěchů, píle, radosti a nadšení. Paní učitelky novopečené prvňáčky ošerpovaly, uvítaly je v nové škole a odvedly je do krásně vyzdobených tříd.
Popřejme jim tedy stejně jako pan ředitel vše dobré. Ať se jim daří, navážou pevná přátelství a ať je jim naše škola startem pro nejeden životní úspěch...

Akci přihlížel (a několik milých slov k žákům i rodičům pronesl) i vážený host - zastupitel MČ Prahy 5 pan Zlatko Marinov.