Projekt Malá maturita 2016

Letos se tradičně  uskutečnil projekt „Malá maturita“. Tento projekt probíhal v rámci školního roku od října do poloviny června a je určen pro žáky 9. ročníku. Tato aktivita je zaměřená jednak na kvalitní přípravu žáků na přijímací pohovory na střední školy, případně jiné zkoušky podobného charakteru. Ale především si každý z letošních 36  účastníků mohl ověřit, zda ovládá základní dovednosti a má znalosti, které měl získat za dobu vzdělávání ve škole. Malá maturita prověřila každého deváťáka, jak dokáže mluvit před komisí (vhodně formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, výstižně, souvisle), jak pracuje s počítačem nebo na internetu. Kromě společné části, kterou tvořil český jazyk, matematika a anglický jazyk, měli žáci možnost si v rámci volitelného předmětu vybrat téma práce dle vlastního uvážení a zájmu. Jelikož se naše škola hodně věnuje sportu, nebylo velkým překvapením, že se žáci při výběru předmětu zaměřili v hojné míře právě na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví. Mezi oblíbené předměty, ve kterých si žáci našli objekty svého zájmu, byli také zeměpis, dějepis, přírodopis, výtvarná výchova a další.  

Dvoudenní maraton zkoušení byl náročný nejen pro žáky, ale i pro učitele. Často se nervozita dala krájet, ale prakticky všichni žáci se poctivě připravili a tak měla celá malá maturita vysokou úroveň.

Všem „maturantům“ gratulujeme a přejeme úspěšné vykročení k dalšímu studiu.

Opět velký dík patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli, věnovali mu svůj čas a trpělivost.

D.H.