Pasování na čtenáře

Dne 29.6.2016 proběhlo v Městské knihovně Smíchov pasování na čtenáře. Účastnily se jej děti, které celoročně navštěvovaly čtenářský kroužek Špuntík. Každý si s sebou přinesl svou oblíbenou knihu, kterou nejdříve představil ostatním a později na ni při pasování přísahal. Pasovala je sama královna a děti si musely nacvičit nejen pozdrav, ale i pukrle. Povídali jsme si o tom, jak se ke knihám chovat, co nám čtení přináší, proč čteme…

Pasování proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, děti dostaly diplom čtenáře, medaili a ještě si na závěr mohly vybrat z pestré nabídky knížku, kterou si odnesly domů.

Všem čtenářům přeji krásné léto… samozřejmě s knížkou.

Mgr. Simandlová