Vítání nových prvňáčků 1.9.2014

Po krásných, ale opět velmi krátkých, letních prázdninách jsme opět na startu nového školního roku.
Většina žáků se vrací tam, odkud se před dvěma měsíci nadšeně rozutekla, ti úplně nejmladší ale budou mít tento den spojený s velmi silným zážitkem - slavnostním nástupem do 1. třídy a zahájením školní docházky.

I přes zamračenou oblohu mohla akce proběhnout venku před hlavním vstupem do budovy školy a úvodního slova se ujal ředitel školy Mgr. Karel Čermák.
Přivítal ve škole všechny žáky, přítomné rodiče i členy pedagogického sboru, popřál všem mnoho zdaru a úspěchů v celém školním roce 2014/2015 a předal slovo třídním učitelkám prvního ročníku.

Každý nový žáček s nadšením přijal krásnou slavnostní šerpu, osobní přivítání od paní učitelky i pana ředitele a jako celý kolektiv se jednotlivé třídy přesunuly do svých krásně vyzdobených učeben. Tam se již všichni začali seznamovat s novým prostředím, novými kamarády a připravovat se na budoucí radosti i povinnosti.