Projekt "Víčka 2013"

Sběr víček jsme byli, bohužel, nuceni předčasně ukončit, ale přesto se nám podařilo vybrat potřebnou částku (4500 Kč), za níž jsme koupili pumpu do chudé a rozvojové oblasti světa.
Tato pumpa zajistí základní životní podmínky. Lidé tak nebudou muset pít kontaminovanou vodu a tím se sníží výskyt infekčních onemocnění. Kromě toho pumpa poslouží více lidem najednou a bude fungovat dlouhodobě.

Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří sbírali nebo se aktivně podíleli na tomto časově náročném projektu. Naše díky ale patří také paní učitelce Černé a panu učiteli Salingerovi.
Všichni tím pomohli dobré věci. 

Eliška Půhoná, Anna Dočkalová, Bára Holakovská, Veronika Maříková, Marie Pýchová, Dominic Stočes, Zuzka Ťažká a Marie Ťažká