Projekt Malá maturita 2015

Jak už se stalo dobrým zvykem, žáci deváté třidy na konci roku prokazují své znalosti při „malé maturitě“.

Projekt děti vede k samostatnosti, k vyhledávání informací, k dovednostem prezentovat své názory a myšlenky. I letos  se projekt velmi vydařil. Děti si ověřily nejen své komunikační dovednosti, ale především znalosti z hlavních předmětů. Mimo jiné i schopnosti pracovat v časovém rozmezí a dodržovat zadané termíny, zkrátka vše, co budou při dalším studiu na středních školách potřebovat.

Všem „maturantům“ gratulujeme a přejeme úspěšné vykročení k dalšímu studiu.

Velký dík patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli, věnovali mu svůj čas a trpělivost.