Ohlédnutí za projektem Recitace - O lásce

Občas slýcháme názory, že dnešní děti tráví svůj volný čas nad tablety a chytrými telefony, chatováním s přáteli a nic jiného je nezajímá. Že to tak úplně neplatí, se letos na jaře ukázalo v projektu „Večer s poezií – aneb o Lásce vážně a nevážně.“

Jednalo se recitační pásmo žáků druhého stupně, které s dětmi nacvičila Mgr. Pavlína Simandlová. Možná by se mohlo zdát, že recitace básní před publikem je pro „puberťáky“, něco nepředstavitelného, opak byl ale pravdou. Chytrý a citlivý výběr básní a autorů od paní učitelky dokázal přilákat velké množství žáků, z nichž po náročných odpoledních zkouškách zbylo „dvanáct statečných“ – Kevin Doucha, Martin Sýkora, Marie Ťažká, Marie Kochanová, Marie Pýchová, Terezie Bláhová, Barbora Holakovská, Veronika Maříková, Dominic Stočes, Zuzana Ťažká, Jakub Šídlo a Veronika Bačková.

Básně od klasických po moderní autory dokázaly zachytit mnoho podob lásky – jak lásku mileneckou, tak rodičovskou, osudovou, naplněnou i marně toužící. Veselá, bezstarostná až komická díla střídaly vážné verše, které daly nahlédnout do emocí nejen dospívajícího člověka. Zazněly básně od autorů jako William Shakespeare, Johan Wolfgang von Goethe, Vítěslav Nezval, ale i moderní autoři jako Robert Fulghum, Jiří Suchý, Daisy Mrázková  či Diane Loomans. Každá báseň byla navíc uvedena pečlivě vybraným hudebním podkresem, který naladil posluchače právě na přednesenou báseň.

Vlastní recitace proběhla v hudebně naší školy – v největší místnosti, která je k dispozici a i tak se málem všichni nevešli. Všichni posluchači byli rychle vtaženi do děje a ani se nezdálo, že celá recitace trvala víc než hodinu. Všichni si pak nakonec mohli užít zaslouženého potlesku a ovací.

Opět se tak ukázalo, že pokud dokáže učitel své žáky motivovat, mají zájem se posouvat a objevovat nové. Děkujeme tak nejen všem účinkujícím, ale i dalším žákům, kteří pomáhali s organizací a pořádáním večera. Dík patří především paní učitelce Simandlové a i panu učiteli Salingerovi, který se nakrátko vrátil pomoci nejen s organizací, ale i zkouškami.

Věříme, že i díky tomuto projektu dokážete nahlédnout na dnešní žáky v lepším světle…