Odkaz dračích jezdců

V loňském roce jste jistě zaznamenali velký úspěch Báry Holakovské, která vyhrála celorepublikovou výtvarnou soutěž na téma "Serafina - příběh draků. Protože se žánr fantasy dlouhodobě těší mezi mladými čtenáři velké popularitě, nakladatelství Fragment vyhlásilo soutěž na měsíc září "Odkaz dračích jezdců".
Tentokrát ale mohli soutěžit jak jednotlivci, tak i celé kolektivy dětí. Nekreslilo se však na bílé čtvrtky a ve třídě, ale překvapivě na chodníky. Proto tento nápad vyvolal velký ohlas.

Učitelky výtvarné výchovy neváhaly ani chvíli a se žáky tříd 9. A, 8. A, 8. B a 6. A se vrhly do netradiční výtvarné tvorby. Draci fantastických tvarů a barev rychle zaplavili okolí školy, nádvoří, zastávku autobusu i okolí bazénu. Jeden drak se dokonce plazil i po schodech ze sborovny. Nejen děti, ale i rodiče a kolemjdoucí zvědavě a s uznáním okukovali netradiční a veselou výzdobu na chodnících. Draci tak mohli dělat všem radost ještě celý týden, poté je postupně smyly první podzimní deště.

Paní učitelka Simandlová obratem draky zaslala do nakladatelství Fragment a podle nadšené reakce budeme doufat, že snaha našich dětí již brzy dojde uznání. Za rychlou reakci a spolupráci patří poděkování paním učitelkám Mgr. Simandlové, Mgr. Myšákové, Mgr. Jelínkové a Ing. Černé.