Noc s Andersenem

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Letos tedy proběhl již 15. ročník, kterého se účastnilo více než 1500 škol, knihoven a jiných organizací nejenom z ČR, ale např. i ze Slovenska, Slovinska, Polska http://mapa.nocsandersenem.cz/.

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.V.Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Proto jsme se v naší škole rozhodli, že také půjdeme příkladem. O akci byl velký zájem – a to nejenom z řad dětí, ale i pedagogů, na kterých vlastně především akce stála.

Účastnil se téměř celý první stupeň, 23 dětí z druhého stupně - a dokonce třída předškoláků z mateřské školy (celkem 21 pedagogů a 217 dětí).

Samozřejmě nechyběl pan Andersen, který ze své pohádkové země přinesl strom Pohádkovník Andersenův, který jsme slavnostně zasadili na školní zahradě. Pan Andersen dětem řekl, že se jedná o pohádkový strom, který je závislý na čtenářské aktivitě dětí. Čím více knížek přečtou, tím rychleji poroste. Všem slíbil, že přesně za rok se přijde zase podívat, jak se stromu daří.

Potom děti čekal literární kvíz, za který dostávaly odměny ve formě knížek a horké čokolády. Následoval individuální program jednotlivých tříd. Letos byla ústředním tématem kniha Na hradě Bradě, proto byl program tříd zaměřen většinou na středověk. Děti pracovaly s knihami o středověku, dramatizovaly pověsti, luštily hádanky a kvízy, učily se společnou písničku, hledaly poklady… A hlavně četly a povídaly si o svých oblíbených knížkách a jejich hrdinech. Každá třída si také vyzdobila svoji stránku, na kterou se účastníci podepsali. Ta bude součástí „Kroniky Noci s Andersenem“, kterou jsme na škole založili – a která, jak doufáme, se bude rozrůstat o další ročníky.

Následovala noční cesta, která byla označena světýlky, a na které děti plnily pohádkové úkoly. Za zdárné absolvování noční cesty dostala každá třída glejt – a od pana Andersena i památeční pohlednici. Po večerních zážitcích – a hlavně noční cestě a vzrušení, že jsou ve škole přes noc, se některým dětem nejdřív moc nechtělo usnout… ;-).

A tak tu brzy bylo ráno. Ještě jsme si společně zazpívali – a pak jsme se už museli rozloučit. Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které byly statečné a strávenou noc bez rodičů si dokázaly užít. Poděkování patří také pedagogům, kteří měli odvahu do této akce jít - a tím být dětem oním dobrým příkladem…

Za rok se budeme opět na akci těšit – a možná přijde i ….Andersen… ;-)