Ekoprogram ...a vlk je za dveřmi

V polovině listopadu se sedmá a osmé třídy zúčastnily programu ".......a vlk je za dveřmi."
Společnost Nyctalus připravila zajímavé povídání o šelmách psovitých . A nešlo pouze o poutavou přednášku, ale i o seznámení se zástupcem šelem psovitých, s vlčákem.
Po vstupu do klubovny některým trochu zatrnulo. Viděli vlka, který byl sice na vodítku, ale člověk nikdy neví....... Po vzájemném seznámení si žáci mohli psa i pohladit, ale budil velký respekt. Během povídání se žáci dozvěděli mnoho zajímavého nejen ze zoologie, ale také z etologie těchto šelem. Hlavně osmáci informace ocenili, protože jim časově zapadly do probíraného učiva v přírodopisu.
Každý živočich přítomný ve škole vždy zaujme.Takto získané informace jsou trvalejší, než prosté vyprávění s obrázky.
Snad žáci uplatní vědomosti i v hodinách přírodopisu.
Všem se program moc líbil.