Biologická olympiáda 2015 - školní kolo


V úterý 6. ledna 2015 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie „C“ a kategorie „D“. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků z 6. – 8. třídy. Téma letošního ročníku znělo : „ Život stromu“. Během soutěže žáci prošli teoretickým testem, vypracovali laboratorní práci a museli poznat 15 rostlin a 15 živočichů. Soutěži předcházelo splnění vstupních úkolů.

Úroveň vstupních úkolů je rok od roku lepší. Je vidět, že se žáci této soutěže účastní opakovaně a úročí nasbírané zkušenosti. Na soutěž se většinou přihlašují pouze zájemci, kteří mají rádi přírodopis a plnění vstupních úkolů je baví. Nejčastější zpracované letošní téma vstupního úkolu bylo“ „Památné stromy“. Práce vždy doplňovala bohatá fotodokumentace. Věřím, že hledání skvostů dávné minulosti v přírodě, se žákům líbilo.

Zajímavá byla letos i soutěžní laboratorní práce. Žáci museli určit různé druhy listnatých stromů podle vzorků větviček stromů s pupeny. Práce se školním klíčem a lupou nebyla pro některé účastníky úplně snadná. Nejvíc všechny bavily nákresy určených větviček s pupeny.

Každý soutěžící měl možnost se na soutěž připravit a nastudovat studijní text, který připravují organizátoři Bio. Jak soutěž dopadla?

Kategorie C

   1. místo Barbora Holakovská 8.A - 84 body
   2. místo Denisa Truijensová 8.B – 76,5 bodu
   3. místo    Sarah Truijensová 8.B -   75 bodu
   4. místo    Michaela Pecková 8.B   - 48,5 bodu

Kategorie D

   1. místo Eliška Trojanová 7. A - 60,5 bodu
   2. místo Radek Holakovský 6.A - 51 bod
   3. místo Šimon Křepela 6.B - 50 bodů
   4. místo Nikola Tymlová 7.A - 48,5 bodu
   5. místo Klára Matoušková 7.A - 48 bodů
   6. místo Adéla Dvořáková 6.A - 45 bodů
   7. místo Filip Němec 6.A - 24 body                      

Do obvodního kola postupuje Bára Holakovská a Eliška Trojanová. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za velkou snahu. Postupujícím držíme palce v obvodním kole, které se bude konat koncem března.