Beseda s paní Zuzanou Marešovou

Dne 30.4.2015 nám bylo velikou ctí přivítat na naší škole paní Zuzanu Marešovou, která besedovala s žáky 8.a 9.tříd.

Paní Marešová je totiž tzv. "Wintonovo dítě", seznámila děti s dobou, ve které se její příběh odehrál, vyprávěla o vlastních zkušenostech před válkou, za války v Anglii, ale i z období totality, které prožila v naší republice. Především se ale snaží dalším generacím předat vzkaz "Nickyho" - štafetu dobra.

Jsem přesvědčena, že se jí to daří, děti příběh zasáhl, hodně o něm diskutovaly před besedou v hodinách dějepisu a literatury, ale i následně s paní Marešovou. Vyhledávaly řadu informací na internetu, zhlédly film Nickyho rodina", který je s kostrou příběhu předem seznámil, mohly si poslechnout rozhovor s paní Marešovou v Čs.rozhlase…

Paní Marešová je i ve svých 83 letech velmi aktivní, stále aktivně překládá, učí  a pracuje na několika  mezinárodních projektech. Bylo pro nás velkým potěšením, že si na nás udělala čas a o svém příběhu nám vyprávěla.

Vzhledem k jejímu věku je "dětí"- živých svědků - v Česku už jen 7, a tak je jen málo těch, kteří jsou ještě schopni tuto činnost provádět.

Věřím, že vyprávění a osobní setkání s paní Marešovou pomůže dětem nezapomenout na dobu a dění v období války, že štafeta dobra bude pokračovat.

Pro většinu z nás bude toto setkání nezapomenutelné!