Zeměpisná olympiáda 2014

V průběhu 2. pololetí jsme si výuku vlastivědy v 5.A zpestřovali zeměpisnou olympiádou. Žáci v průběhu několika týdnů plnili různé zeměpisné úkoly, za něž dostávali body. Na konci roku se body sečetly a ukázalo se, kdo pracoval nejlépe.

3. místo a odměnu Puzzle pro náročné získal Martin.

2. místo a Cesta po Evropě s průvodkyní Margot patří Alici.

1. místo uhájila Klára, která tak získala hlavní cenu – Relax v Alpách.

Všem gratulujeme.