Přednáška Policie ČR a Městské policie

Na naší školu zavítala Policie České republiky a Městské policie, aby naše žáky seznámila s možnými riziky a dala jim návod, jak se před nimi bránit. 

Městská policie hlavního města Prahy zpracovala téma dopravní bezpečnosti na prvním stupni. Protože naši malí školáci jsou nejohroženější skupinou v každodením silničním provozu, dostalo se jim přednášky a zajímavého vyprávnění o dopravě, spolu s drobnými hrami o malé odměny. Každý, kdo dokázal rychle odpovědět, dostal například odrazku, nebo reflexní pásek. A na konci vyprávění dokázal rychle odpovědět každý...

Pro žáky druhého stupně bylo připraveno velmi důležité povídání o rozpoznání rizik a jejich minimalizaci. Může se totiž stát, že se žák dostane do kontaktu s nebezpečnou osobou, která by mohla mít zájem dítěti třeba ublížit, nebo jej například unést. Policista poutavě a poučně žákům odhalil postupy těchto lidí a jasně vysvětlil, jak by se měli žáci v těchto kritických chvílích zachovat. Všichni si přejeme, aby nové nabyté znalosti nemuseli nikdy využít...