Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2014

Milí předškoláci, vážení rodiče,

těšíme se na vás při zápisu do 1. tříd 

15. - 16. 1. 2014, od 13 do 17 hodin.

Náhradní termín bude stanoven na základě individuální domluvy. 

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

Cizinci: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění.

Více informací: Výtah z pravidel pro zápis do prvních tříd dle školského zákona ZDE


Proč ZŠ a MŠ Weberova?

Základní škola Weberova je umístěna v klidném prostředí nad Motolským údolím s dobrou dopravní obslužností. Přes rozsáhlost a členitost budovy jsme školou rodinného typu. Toto prostředí nám umožňuje individuální přístup k dětem. Kvalifikovaný pedagogický sbor poskytuje žákům nejen kvalitní vzdělání, ale i možnost řešit jejich problémy.

Naši pedagogové kladou vyšší nároky na výuku, slušné jednání mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Naši žáci dlouhodobě dosahují výborných výsledků při přijímacím řízení na gymnázia a střední školy.

V rámci celé České republiky unikátní záležitost - vlastníme bazén 25m v areálu školy - je využíván v rámci tělesné výchovy i v odpoledních hodinách v rámci volnočasových aktivit. Jejich přehled je k nahlédnutí zde. Rozsah využití je široký a umožňuje zapojení žáků od prvního do devátého ročníku.

Cizí jazyk nabízíme od první třídy s možností výběru druhého jazyka na druhém stupni a prohloubení jazykových znalostí v konverzačních hodinách. Nadstandardně je škola vybavená v oblasti ICT. Máme dvě počítačové pracovny a téměř ve všech učebnách pedagogové pracují s interaktivní didaktikou.

Školní družina je k dispozici každý den od 6:45 do 17:30 hodin a je určená pro žáky nižších ročníků. Ve školní jídelně si můžete denně vybrat ze dvou jídel.

Vítejte na ZŠ a MŠ Weberova. Učení nás baví...

Více o výuce na naší škole: Aktivity, projekty, úspěchy a ocenění, školní časopis