Enviromentální výchova na naší škole

Vztah člověka k přírodě se sice možná v poslední době vylepšuje, ale stále je co dohánět. Jedním z dležitých témat na naší škole je právě enviromentální výchova, která by měla vést naše žáky k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Téma životního prostředí ve městě a s tím spojená rizika pro živočichy je možná mírně nedoceněné, ale zajímavé téma. Proto byla zařazena do výuky prvního i druhého stupně atraktivní přednáška občanského sdržení Penthea, o.s., která se právě tímto zabývá.

Žáci byli seznámeni s různými živočichy, kteří se kolem nás ve městě vyskytují a také jsme si řekli o různých nebezpečích. Občas se můžeme setkat například se zraněným, nebo nakaženým tvorem, a je dobré vědět, jak reagovat. Kromě poučení a dobrých rad si děti mohly prohlédnout živého puštíka, ježka či káně...