Atelier 5 - příroda netradičně

Na začátku dubna se skupina žáků naší školy zúčastnila přírodovědného odpoledne na Stanici mladých přírodovědců. Ve spolupráci s organizací Ornita, byl připraven zajímavý program pro mladé výtvarníky, kteří rádi malují přírodu. Setkání se zúčastnilo 10 škol z celé Prahy. V atriu areálu jsme mohli vystavit kresby ptáků, které jsme přinesli jako vstupenku k účasti. Některé kresby se moc líbily. Děti se měly možnost setkat s výtvarníkem doktorem Janem Hoškem.

Dozvěděly se, jak se malují knižní ilustrace. Všichni jsme si prohlédli  jeho krásné kresby pěvců. Program pokračoval prohlídkou chovu drobných hlodavců. Nejvíc se líbili a křečci  a morčata. Dále jsme navštívili Kinského zahradu a viděli jsme na vlastní oči kroužkování ptáků. Ornitolog pan Jaroslav Kubíček nám ukázal na odchycené pěnkavě a brhlíkovi, jak se ptáci kroužkují. Byl to pro nás zážitek. Slyšeli jsme i hlasy různých druhů ptáků, kteří žijí v Kinského zahradě.

Na závěr programu jsme navštívili subtropický skleník, kde jsme viděli řadu rozkvetlých rostlin, ale také citrusy i s plody. Náš průvodce nám ukázal i halu s akvárii a terárii. Celé odpoledne nás provázelo pěkné počasí. Akce se nám moc líbila.