Přehled příjmů a výdajů 2015/2016

 

Převod z loňského roku       5.000,- Kč

PŘÍJMY:                               114.000,- Kč  platby rodičovský příspěvek

(při 76 dětech – 1.499,34 Kč na celý rok / 749,67 Kč na pololetí, zaokrouhleno 750,- Kč)

 

VÝDAJE:      18.200,- Kč     divadla

                        9.620,- Kč       eko programy

                        4.000,- Kč       koníci

                        3.900,- Kč       Mikuláš

                        8.500,- Kč       Vánoční balíčky pro děti + zabalení

                        8.000,- Kč       kalendáře

                            250,-Kč        lampióny

                     22.060,- Kč       výstavy, návštěva Planetária, mobilní Planetárium, muzea, Stanice přírodovědců, Malá technická univerzita
                                                 (2x), Zrcadlové bludiště

                        500,- Kč          materiál Velikonoční dílna

                        4.500,- Kč       jízda historickou tramvají + Střešovické muzeum MHD

                        1.500,- Kč       stezka řemesel

                        3.500,- Kč       skákací hrad

                        3.800,- Kč       den dětí

                        1.200,- Kč       olympiáda

                        20.000,- Kč     výlety (autobusy + vstupné)

                        6.000,- Kč       loučení s předškoláky (program, šerpy, dárky, tričko)

                        1.000,- Kč       občerstvení při akcích – besídky, hrací odpoledne, loučení s předškoláky

 

CELKEM     113.950,- Kč

 

rozdíl                          50,- Kč           ZŮSTATEK