Důležité informace k platbám za MŠ

Školné činí od 1. 9. 2018 800,-/měsíc, hradí se převodem na účet 060011-0130882339/0800, do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno, příjmení/ měsíc platby, např. Pavel Dlouhý/ leden 2018, VS 1819.

Školné je potřeba hradit měsíc napřed, tzn. měsíc leden můžete uhradit do konce prosince, nebo leden a únor do konce ledna, březen do konce února, atd.

Stravné dítěte s celodenní docházkou činí 30,-/den, můžete jej platit hotově pí. Zoulíkové (hospodářka ŠJ), nebo převodem na účet 19-130882339/0800, variabilní symboly zůstanou pro Vaše děti stejné jako doposud. Stravné se hradí stejně jako školné měsíc dopředu.

Děkujeme