Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středa 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny jsou pro Prahu 5 stanoveny na týden 17. – 23. února 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Státní svátky: pondělí 28. 10. 2019, pátek 10. a pondělí 13. 4. 2020, pátky 1. a 8. 5. 2020

Pedagogické rady: 26. 8., 2. 9., 11. 11. 2019, 27. 1., 6. 4., 22. 6. 2019

Třídní schůzky: 9. 9., 11. 11. 2019 a 6. 4. 2020, pro budoucí prvňáky 22. 6. 2020

Lyžařský kurz: 29. 2. - 7. 3. a 7. 3. – 14. 3. 2020

Noc s Andersenem: 27. – 28. 3. 2020

Zápis do prvních tříd ZŠ: pondělí 20. 4. 2020

Zápis do MŠ: květen 2020

Malá maturita: 1. – 2. června 2020

Školy v přírodě, zahraniční výjezdy, exkurze a výlety: mimo termíny oficiálních akcí uvedených v Organizaci školního roku

Adventní odpoledne: pátek 29. listopadu 2019

Sportovní sobota: 6. června 2020

Dny otevřených dveří: 29. 11. 2019, 20. 4. 2020, 6. 6. 2020

Projektový den: pátek 15. 11. 2019